Samfunnsansvar

Aktiv Lek AS støtter organisasjoner som hjelper barn i den tredje verden. 


I denne sammenhengen har vi vært en av hovedsponsorene til en ny barnehage i Tanzania.
Sollerud barnehage var pådriver for et prosjekt med å bygge en barnehage for Ilula Orphan Program. Prosjektet ble administrert av Berit Skaare og hjelper barn som har mistet foreldrene pga. malaria og aids. 


Barnehagen stod ferdig i mars 2016 og Aktiv Lek AS støttet opp med bl.a. det første komplette uteområdet med norsk standard i Afrika.

Hjemmeside opprettet av