SIKKERHET PÅ LEKEPLASSEN

Sikkerhetssoner og fallhøyder

Det er mange sikkerhetshensyn som skal ivaretas når det etableres ny lekeplass. De viktigste er sikkerhetssoner og fallhøyder. Her oppsummerer vi kort hvilke lover og anbefalinger som gjelder.

Etablering av lekeplass

Her får dere noen gode tips på veien til hva som er viktig å tenke på ved etablering av en ny lekeplass. Vi gir også innspill på hvilket utstyr man bør velge til de ulike aldersgruppene.

Vi er Tüv-sertifiserte

Hjemmeside opprettet av