FALLHØYDER OG SIKKERHETSSONER

Alt lekeplassutstyr krever en sikkerhetssone!

Etter 1999 skal alle lekeplasser tilfredsstille kravene i forskriften om sikkerhet på lekeplasser. Den gjelder for alle lekeplasser som er til for kollektiv lek. Det vil i praksis si alt, bortsett fra det du setter opp i din egen hage for dine barn. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no. I tillegg reguleres lekeplasser etter Norsk Standard NS-EN 1176 og 1177, som er en omfattende beskrivelse av krav til utstyret. 


Vi setter alltid sikkerheten først – og sånn bør det være! Alt utstyr du kjøper hos oss er sertifisert i henhold til Norsk Standard, og er tilpasset norske forskrifter. Vi bruker TÛV Product Service GmbH for sertifisering av både produkter, og bedriftens interne rutiner for kvalitetssikring. 


Alle lekeapparater har en sikkerhetssone. Du finner sikkerhetssonen beskrevet i katalogen for det enkelte lekeapparatet. Sikkerhetssonene kan overlappe hverandre i de fleste tilfeller hvor det ikke er forbundet med stor bevegelse som i huskestativer, rutsjebaner, karuseller m.v. Her skal sikkerhetssonen ikke overlappes i fartsretningen. Trenger du hjelp til å se hva du kan få plass til på ditt område er det bare å ta kontakt med oss. 

Fallunderlaget i sikkerhetssonen vil variere ut fra fallhøyden. Fallhøyden er den høyden hvor det kan forekomme ukontrollerte fall ved tilsiktet bruk av utstyret. Fallhøyden er beskrevet for alle lekeapparater i katalogen og på i vår nettbutikk.

Fallhøyde på inntil 60 cm

Det er ingen spesielle krav til underlaget for denne høyden, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler.

Fallhøyde inntil 100 cm
For fallhøyder inntil 100 cm kan gress og jord benyttes og det er ikke krav til testing av underlaget.
Hvis det forekommer steiner i området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. På for eksempel eksisterende asfaltdekke kan 30mm støtmatter benyttes.

Fallhøyde inntil 150 cm
Underlaget skal tilfredsstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Dette tilsier at en velholdt anlagt gressplen tilfredsstiller kravene til fallhøyden. Under huskestativer og leker med stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, i disse tilfeller kan ringmatter benyttes. De tar vare på gresset og gir normalt en tilfredsstillende beskyttelse. Ellers kan bark, sand og ulike støtmatter benyttes.

Fallhøyde over 150 cm
Den største lovlige fallhøyden er 3 m, og alle høyder over 1 m skal tilfredsstille gjeldende HIC verdier.
Som underlag kan brukes grus, sand, bark og flis eller støtmatter. Ved bruk av løse masser skal det legges 10 cm over det gjeldende kravet. Det vil si at 30-40 cm masse vil tilfredsstille kravene til disse høydene. Kravet til tykkelse er beskrevet i monteringsanvisningen til det enkelte lekeapparat.

Som alternativ til løse masser kan det benyttes støtmatter, gummiasfalt og kunstgress med underliggendeProPlay støtmatter. Kravet til disse underlagene er at de skal være sertifisert til den aktuelle fallhøyden.

Tilbake
Hjemmeside opprettet av