VÅRE PRODUKTER

Produktene er modulbasert, som gir en stor grad av fleksibilitet. Vi kan tilfredsstille de fleste behov, fra enkle leker til store anlegg med utfordringer for de fleste aldersgrupper. Kom gjerne med dine ønsker, så kan vi bruke vår kompetanse til å utarbeide et forslag tilpasset deres behov.

Våre produkter er designet for å gi en best mulig lekeverdi for barn i barnehager, på skoler og på offentlige lekeplasser. De skal både dekke kravene til sosial lek, så vel som mer grovmotoriske aktiviteter. Målet er å redusere mobbing og destruktiv aktivitet med positive aktiviteter.


Det er lagt stor vekt på miljømessige sider ved produksjonen av lekeapparatene. Materialene baserer seg på tre som er fra området, og som bearbeides ved det lokale sagbruket I Fyresdal. På grunn av klimaet vokser trærne saktere, og blir tettere enn vanlige trevarer. I tillegg er alle stolper blokkskåret, slik at det blir minimalt med sprekker i materialene. Vi velger selv ut materialer, og stiller mange kvalitetskrav for å få et optimalt produkt, og vår nære kontakt med sagbruket gjør det enklere å få de materialene som er best egnet til vår produksjon.


Vårt sortiment er en blanding av egenproduserte varer og innkjøpte varer fra anerkjente produsenter i Europa. Her finner du informasjon om produktene vi selv produserer.

Våre produkter

Kontakt oss

Ta kontakt med en av våre representanter om du har spørsmål. Vi kommer også gjerne på en gratis befaring dersom du ønsker det.

Telefon: 32 24 04 00

E-mail: salg@aktivlek.no

Hjemmeside opprettet av